Về WServiceWSERVICE – APP MOBILE & WEBSITE

WService là nền tảng hoạt động thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh và trên website được ra đời với sứ mệnh thay thế các thẻ thành viên VIP vậy lý, giúp các khách hàng nhận nhiều ưu đãi, mua sắm thông minh và tiết kiệm. Đồng thời, WService đáp ứng nhu cầu kết nối kinh doanh, quảng bá sản phẩm – dịch vụ cho các doanh nghiệp bằng giải pháp công nghệ hiện đại cũng như xây dựng hệ thống khách hàng trung thành và chăm sóc khách hàng thân thiết tốt hơn.

CÁCH SỬ DỤNG WSERVICE


Khi trở thành Nhà cung cấp của WService, doanh nghiệp bạn sẽ nhận được các giá trị:
WService đáp ứng nhu cầu kết nối kinh doanh của cộng đồng WLIN & BSIN Global, liên kết thành viên đến từ nhiều quốc gia, giúp kết nối kinh doanh và thúc đẩy sử dụng dịch vụ của nhau với những ưu đãi đặc quyền dành cho thành viên VIP.

WService là công cụ để doanh nghiệp có thể kết nối, chăm sóc và phát triển kinh doanh, xây dựng hệ thống khách hàng trung thành và tiết kiệm chi phí Marketing, bán hàng. Giúp doanh nghiệp thúc đẩy phát triển kinh doanh.

Doanh nghiệp có thể quản lý một cách tổng quan về hệ thống sản phẩm/dịch vụ, chi nhánh hoạt động, các chính sách ưu đãi, ...

Bạn có mong muốn trở thành Nhà cung cấp trên WService? Nếu có, hãy đăng ký tại đây!


Đăng kí Trở Thành nhà cung cấp


Thông tin người đại diện
banner image

Thông tin cửa hàng
Ảnh GPKD/Ủy Quyền/Chứng nhận hộ kinh doanh
Logo kích thước tải lên 500 x 500
Tải lên Logo
Banner kích thước tải lên 1200 x 300
Tải lên Banner
banner image

Tạo tài khoản đăng nhập cửa hàng trên WService
Nhập lại Mật khẩu Không khớp .
Tỉ lệ chiết khấu

Mỗi Nhà cung cấp sẽ chiết khấu cho WService một mức chiết khấu cố định cho tất cả các sản phẩm/dịch vụ. WService sẽ dùng mức chiết khấu này sử dụng cho: Chiết khấu cho người mua hàng và vận hành Wservice.


Thông tin liên hệ
Liên hệ công việc liên quan
Chốt tài chính và đối soát công nợ
Liên hệ các chính sách kinh doanh

Top